Általános szerződési feltételek


 

A jelen Általános szerződési feltételek tartalmazzák a www.kavegepszerviz.hu vásárlóinak (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy esetében: Fogyasztó) a www.kavegepszerviz.hu -val szemben érvényesíthető jogait, a www.kavegepszerviz.hu kötelezettségeit és felelősségét.

 

Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban rövidítve ÁSZF) tartalmazzák a fogyasztó és vállalkozó közötti szerződések esetén távollevők között kötött szerződésekre jogszabályban előírt tájékoztatást és a teljesítés szabályait, a szerződés megkötésére, az elállási és felmondási jogra vonatkozó szabályokat.

 

A www.kavegepszerviz.hu az ÁSZF weboldalán való megjelenítésével internetes hozzáférés útján, illetve személyesen a www.kavegepszerviz.hu üzletében (1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49.) a Vásárlók / Fogyasztók számára elérhetővé teszi, hogy a szerződés megkötése előtt a jogszabályban előírt, szükséges tájékoztatást megkapják.

 

Vásárló / Fogyasztó a honlapon keresztül történő megtekintéssel, elolvasással egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et.

 

Az ÁSZF tartalmazza a vállalkozó által a Vásárló / Fogyasztó részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az ÁSZF a kihirdetett érvényességi dátumtól kezdődően lép hatályba. A már hatályos ÁSZF a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra a hatályba lépést követően alkalmazandó. Az ügyek intézése során az érintett időszakban hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

 

1.     Vállalkozó adatai:

A www.kavegepszerviz.hu internetes címen elérhető weboldalt Tóth Lászlóné egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) üzemelteti és tartja fenn.

 

Vállalkozó neve: Tóth Lászlóné egyéni vállalkozó
Vállalkozó telephelye : 1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49. (üzlet)
Adószám: 41604412-2-41
Nyilvántartási szám: 6030428
Bankszámlaszám: OTP Bank 11713005-20139366

 

Elérhetőségek:
Központi telefon: +36 1 320 3970, +36 1 329 5292, +36 20 934 6931
Központi e-mail cím: info@kavegepszerviz.hu
Ajánlatkérés, rendelés: info@kavegepszerviz.hu

 

Üzlet nyitva tartás:
Hétfő: 07:00 - 17:00, Keddtől - péntekig: 07:00 - 16:00, Szombat - Vasárnap: Zárva

 

A Weboldal használata során létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak. Jelen ÁSZF 2024. május hó 13. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Vállalkozó azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi.

 

2.     Szállítás feltételei, szállítási módok

A megrendelt termékek / alkatrészek szállítási határideje a készletmennyiségtől függ. A raktáron nem lévő, vagy rendelésre szállított termékek várható érkezéséről minden esetben a Vállalkozó munkatársa ad tájékoztatást. Raktáron lévő termék kiszállítása akár másnapra, de legkésőbb 14 munkanapon belül megtörténik. A termékre vonatkozó kárveszély és kockázat a Vásárlóra /Fogyasztóra akkor száll át, amikor a Vásárló / Fogyasztó a megrendelt terméket átvette. A Vállalkozó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vásárló / Fogyasztó általi átvételekor adja át a Vásárló / Fogyasztó részére a részletes számlát, továbbá jótállás alá eső új termék esetén a Jótállási jegyet.

 

Szállítási módok:

A Vásárló / Fogyasztó maga választhatja meg a termék átvételi helyét, fizetés és kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége a megrendeléskor írásban feltüntetésre kerül.

 

A Vásárló / Fogyasztó az alábbiak közül választhat:

 

 • Személyes átvétel a Vállalkozó üzletében (1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49.)
 • Előreutalásos kiszállítás futárszolgálattal (fizetés előre utalással)
 • Utánvétes kiszállítás futárszolgálattal (fizetés a futárnál, a futárszolgálat díjszabása szerint)


  Kiszállítás választása esetén a termékek kézbesítési címe csak Magyarország határain belül található cím lehet. A megrendelt termékek kiszállítását Budapestre Vállalkozó saját futárja végzi.

  A csomag átvételekor a Vásárló / Fogyasztó köteles mindenkor ellenőrizni a csomag és a benne található termék sértetlenségét. Amennyiben a termék kézbesítése során a dobozon, a külső csomagoláson bármilyen külső sérülést tapasztalnak, a futár jelenlétében kárjegyzőkönyvet kell felvenni, továbbá a külső sérülésről fénykép-, vagy videó felvétel készül az átvételt követően. A csomagok kiadása a címzett, vagy a címzett által meghatalmazott személy aláírása ellenében történik. Személyes átvétel választása esetén az 5 munkanapon belül át nem vett rendeléseket a Vállalkozó előzetes értesítést követően törli.

 

3.     Fizetési Feltételek

 

Fizetési módok:

 

 • Készpénzben, személyesen Vállalkozó üzletében (1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49.)
  A Vállalkozó üzletében történő személyes átvétel esetén a Vásárló / Fogyasztó a vételárat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.
 • Bankkártyával személyesen a Vállalkozó üzletében (1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49.)
  A Vállalkozó üzletében történő személyes átvétel esetén a Vásárló / Fogyasztó a vételárat a termék átvételével egyidejűleg bankkártyával fizeti meg.
 • Utánvéttel a futárnak fizetve
  Amennyiben a Vásárló / Fogyasztó házhozszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vásárló / Fogyasztó a termék kiszállítási költségét és az utánvét díját is tartalmazó ellenértékét a termék átvételekor, a futárnak fizeti meg. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vásárló / Fogyasztó a futárnak nem tudja megfizetni, vagy az áru a Vállalkozónak fel nem róható okból nem adható át, a Vásárló / Fogyasztó köteles a Vállalkozónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.
 • Előreutalással fizetve, a Vállalkozó (Bankszámlájára: OTP Bank 11713005-20139366)
  Amennyiben a Vásárló / Fogyasztó az előre történő átutalás fizetési módot választja, a Vállalkozó előlegbekérőt / díjbekérőt küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. A termék a vételárnak a Vállalkozó bankszámlájára történő beérkezését követően vehető át.
  Azon megrendelés, amelyre az előlegbekérő alapján 5 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege a Vállalkozó bankszámlaszámára, előzetes értesítést követően törlésre kerül. Előreutalásos fizetésnél az eredeti számlát a Vásárló / fogyasztó az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

 

 

4.     Szerviz szolgáltatás megrendelés feltételei

A www.kavegepszerviz.hu weboldalon feltüntetett szerviz szolgáltatást Vállalkozó saját alkalmazottaival vagy szerződéses partnerei segítségével saját maga végzi.

 

Vállalkozó képviselője köteles a szerviztevékenység ellátása során a legjobb tudása és szakmai tapasztalata alapján eljárni.

 

Szerviz szolgáltatás illetve alkatrész megrendelése, a javítás teljesítése – megrendelés és annak visszaigazolása alapján történhet: e-mailben (info@kavegepszerviz.hu – e-mail címen) írásos megrendelés esetén, vagy személyesen a Vállalkozó üzletében (1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49.)

 

A szerviz szolgáltatás megrendelésre vonatkozó jogviszony Vásárló / Fogyasztó által a vállalkozó ajánlatának elfogadásával, vagy a javítási tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés aláírásával jön létre.

 

Vállalkozó szerviz ajánlata a kibocsátása napjától számított 14 (tizennégy) napig érvényes, az ajánlat elfogadásáról szóló írásbeli megrendelésnek ezen határidőn belül kell visszaérkeznie a Vállalkozó részére. Ellenkező esetben a javítás teljesítésére vonatkozó megállapodás nem jön létre, meghiúsul.

 

Abban az esetben, ha a Vásárló / Fogyasztó a szerviz árajánlat alapján a javítást nem kéri, vállalkozó bevizsgálási díjat számíthat fel, amelynek mértéke függ a hibabehatárolás idejétől.

 

Vállalkozó ajánlatának, a Vásárló / Fogyasztó és a Vállalkozó között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben elválaszthatatlan részét képezi. Vállalkozó ajánlatának elfogadásával a Vásárló / Fogyasztó a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja.

 

Tekintettel arra, hogy a hiba felmerülésének ténye csak a hibás készülék szerviz technikusok általi bevizsgálását követően válik egyértelművé, a szerviz átvételi munkalapja, mely szerint a terméket a szerviz jótállási igény keretében vette át, nem eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása jótállás keretében, díjmentesen fog megtörténni. Az átvételi munkalapon, illetve az abban rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hiba leírás teljes körű, vagyis valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz.

 

Vállalkozó a szerviz által elkészített hibajegyzék teljességéért és teljes körűségéért tehát felelősségét kifejezetten kizárja, ezért erre a Vásárló / Fogyasztó kellő alappal nem hivatkozhat és ezt a Vásárló / Fogyasztó  vagy a nevében eljáró megrendelő kifejezetten tudomásul veszi.

 

Vállalkozó kijelenti, a Vásárló / Fogyasztó pedig tudomásul veszi, hogy a szerviz nem köteles átvenni azon termékeket, melyeket nem jogosult jótállás keretében javítani. Vállalkozó erről, valamint az ügyintézést folytató forgalmazó elérhetőségeiről tájékoztatja Vásárlót / Fogyasztót. Az ilyen módon visszautasított termékekkel összefüggésben a Vásárló / Fogyasztó semmilyen igénnyel nem élhet a vállalkozóval szemben.

 

Vállalkozó vállalja a jótállási időn túli karbantartási illetve javítási munkálatokat. Jótállási időn túl javítási / karbantartási feladatokkal kapcsolatos minden költség (munkadíj, alapanyag, szállítási és egyéb járulékos költség) a Vásárlót / Fogyasztót terheli.

 

A szolgáltatások teljesítésének időszaka hétfőn: 07:00 - 17:00-ig, keddtől - péntekig: 07:00 - 16:00 tart. Vállalkozó a szerviz szolgáltatásokat ezen idő alatt teljesíti.

 

Vállalkozó a készülék szerviz általi átvételéről elismervényt ad a Vásárló / Fogyasztó részére, amellyel vállalkozó igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. Vállalkozó csak az elismervényen szereplő készülékért vállal felelősséget.

 

Vállalkozó javítási megbízást csak szerkezetileg hiánytalan készülékekre fogad el. Vállalkozó, hiányzó szerkezeti egységű készülékre egyedi elbírálás alapján csak a Vásárló / Fogyasztó azonnali, a hiányzó egységre vonatkozó megrendelésével egyetemben fogad el javítási megbízást.

 

Vállalkozó által a javításra megadott határidők tájékoztató és nem kötelező jellegűek.

 

Amennyiben a javítás megkezdésekor kiderül, hogy a javítandó eszköz átvételekor megállapított várható javítási díjat a tényleges javítási díj legalább 30%-kal meghaladja, akkor vállalkozó értesíti a Vásárlót / Fogyasztót, aki eldöntheti, hogy a módosított javítási díjjal is kéri-e a javítást. Amennyiben a Vásárló / Fogyasztó nem kéri a javítást, akkor Vállalkozó jogosult hibafeltárás címén 7000 Ft + Áfa munkadíjat felszámolni.

 

Az eszköz elkészültéről Vállalkozó a Vásárlót / Fogyasztót telefonon, e-mailen vagy levélben értesíti. Az értesítés időpontjától számított 14 napon belül a Vásárlónak / Fogyasztónak kötelessége a megjavított eszközt átvenni, és a javítás díját megfizetni.

 

Vállalkozó a javításra átvett készüléket csak az eredeti átvételi elismervény ellenében adja ki.

 

Vállalkozó a javítás alatt lévő készülékkel kapcsolatosan információt kizárólag az átvételi elismervényen megjelölt személyeknek ad ki.
Amennyiben a Vásárló / Fogyasztó a javított eszközt nem veszi át és a javítás díját nem fizeti ki, Vállalkozó minimum napi 500 Ft + Áfa tárolási díjat számít fel a további megőrzésért

 

Amennyiben az eszközt a Vásárló / Fogyasztó 180 napon belül nem veszi át, az eszköz tulajdonjoga automatikusan Vállalkozóra száll át, és az eszközzel kapcsolatban az Vásárlónak / Fogyasztónak semmiféle további követelése nem lehet. Vállalkozó a javítási költségek megtérülése okán jogosult a 180 napot követően a tulajdonába került eszközt értékesíteni!

 

Minden alkatrész, melyet Vállalkozó a javításhoz alkalmaz, eredeti, új vagy azzal azonos használati értékű.

 

Eltérő kikötés hiányában a lecserélt, hibás alkatrészek - külön díj felszámítása nélkül - Vállalkozó tulajdonába kerülnek.

 

JÓTÁLLÁSI IDŐN TÚLI, TÉRÍTÉSES SZERVIZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

A Szerviz által alkalmazott árlista (érvényes: 2024.05.13-tól visszavonásig):

 

Szolgáltatás

Díj

Állapotfelmérés / hibafeltárás

7.000 HUF + ÁFA / gép

Helyszíni felmérés / Kiszállás Budapesten

14.000 HUF + ÁFA / gép

Házhozszállítás vagy szervizbe beszállítás Budapesten

7.000 HUF + ÁFA / gép / út

 

 

A fenti árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak és a részletektől függően változhatnak. Az árváltozás jogát minden előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.

 

 

Felelősség korlátozása

Vállalkozó nem felel következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, abban az esetben sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

 

Vállalkozó felelőssége közvetlen okozott károkért legfeljebb a szolgáltatással érintett készüléknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értékéig terjed ki.

 

A Vásárló / Fogyasztó kárigényét Vállalkozóval szemben a kár bekövetkeztétől számított 12 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

 

Vállalkozó nem felel olyan késedelemért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.

 

Vis major esetén Vállalkozó által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával.

 

 

 

5.     Jótállás és feltételei

Vállalkozó az általa beépített alkatrészekre a beépítésétől számított 6 hónapos jótállást vállal. A jótállás kizárólag a beépített alkatrészre és a készülék javítással érintett részére terjed ki. Azon részekre, melyeket a javító, karbantartó szolgáltatás nem érintett, a jótállás nem terjeszthető ki.

 

Vállalkozó a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 16/1976. (VI. 4.) MT rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

 

Vállalkozó a jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség Vállalkozót nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.

 

A használatából eredő károkért a Vásárló / Fogyasztó tartozik kizárólagos felelősséggel. Amennyiben a hiba a nem megfelelő használat miatt következett be, úgy a hiba kijavítása  jótállás keretében nem követelhető.

 

Ha hibafeltárást követően kiderül, hogy a bejelentett hiba nem minősül a jótállás körébe tartozó hibának, úgy a szolgáltatások ellenértékét a Vásárló / Fogyasztó köteles megtéríteni.

 

Vásárló / Fogyasztó a jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a Vállalkozó által kiállított számla alapján érvényesítheti.

 

Általános rendelkezések:

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a Vállalkozó jótállásra köteles. A Korm. rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik bruttó 10.000, -Ft termék érték felett. A Fogyasztó tehát a jótállási igényét kizárólag a Korm. rendelet mellékletében meghatározott, bruttó 10.000, -Ft eladási ár feletti termékek esetében érvényesítheti.

 

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.


E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár

 

A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy a Ptk. alapján fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Jótállási igényt az a Fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel, az eredeti számlával és a Vállalkozó által kiállított jótállási jeggyel, továbbá a gyártói jótállási jeggyel rendelkezik. Amennyiben a terméken gyártó általi záró címke került a garanciális záró címke megléte és sérülésmentes állapota szintén feltétel. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Vállalkozó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

 

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
 2. Ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztónak – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Fogyasztó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
 3. A fogyasztó a választott kellékszavatossági (jótállási) jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 

A jótállási igény érvényesítéséhez be kell mutatni a fogyasztási cikket, a szabályosan kitöltött jótállási jegyet, ennek hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az Áfa törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta. Az elveszett, vagy a vállalkozó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak a vásárlási bizonylat (vagy a szerződés megkötését igazoló egyéb bizonylat) alapján pótolható. A jótállási jegyen történt, fogyasztónak felróható javítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonhatja maga után.

 

A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a fogyasztási cikk első javítása alkalmával a vállalkozó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztási cikk kicserélését vagy a vételár visszafizetését 8 napon belül teljesíteni kell.

 

Ha a jótállás időtartama alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése (árleszállítás, kijavítás, kijavíttatás) hiányában - a vállalkozó köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozó köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számla vagy nyugta) feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Amennyiben a kijavításra átvett fogyasztási cikk javítását a kötelezett nem tudja 15 napon belül elvégezni, legkésőbb a 15. napon köteles értesíteni a fogyasztót a kijavítás várható elkészültének idejéről. Amennyiben az ily módon meghosszabbított határidő meghaladja a 30 napot, a 30. napot követő 8 napon belül köteles a vállalkozó a fogyasztási cikket kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A fogyasztó a hiba felfedezése után a legrövidebb időn belül köteles kifogását a vállalkozóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.

 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő így különösen a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési jogait nem érinti.

 

A jótállásra kötelezett a jótállás ideje alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót.

 

Amennyiben a Fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem a fogyasztó igényének megfelelően rendezi, a Fogyasztó jogosult a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezni.

 

A Vállakozás a termék eladásakor köteles a jótállási jegyet szabályszerűen kitölteni, a fogyasztási cikk gyártási számát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – a Vállalkozó bélyegzőlenyomatának és a kiállítás során képviseletében eljáró személy aláírásának feltüntetésével hitelesíteni, és a fogyasztónak átadni.

 

 

 

Elutasítható a jótállási igény az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása:

 • nem rendeltetésszerű használat; vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve - de nem kizárólag - a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, villámcsapás, áramingadozás stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodást;
 • szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás;
 • nem a gyártó által szolgáltatott vagy jóváhagyott alkatrész, tartozék használata, és ennek következtében fellépő meghibásodás;

 

 

6.     Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról

A Polgári törvénykönyv 8:1§ 3. pontja szerinti természetes személyt, Fogyasztót a www.kavegepszerviz.hu-n keresztül kötött szerződése kapcsán elállási és felmondási jog illeti meg.

 

Termék értékesítésre irányuló szerződés esetén a Fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a Fogyasztó nyilatkozatának megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

 

A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  • a terméknek,
  • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

A Fogyasztó elállási vagy felmondási jogát nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási, felmondási jogát határidőben, a jogszabályokkal összhangban gyakorolta.

 

 

A Vállalkozó kötelezettségei a Fogyasztó elállása vagy felmondása esetén:

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Vállalkozó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Vállalkozó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Vállalkozó a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

 

A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozónak vagy a Vállalkozó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie.

 

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Szolgáltatásra irányuló szerződés esetén amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően mondja fel a szerződést, az elszámolás során a Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozó a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan Vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 • több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.”
 • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
 • termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Címzett: Tóth Lászlóné Egyéni Vállalkozó, 1131 Budapest, Gyöngyösi utca 49., E-mail cím: info@kavegepszerviz.hu

 

7.     Tájékoztatás békéltető testülethez fordulás lehetőségéről

A Fogyasztó az őt ért jogsérelem, fogyasztói jogvita orvoslása érdekében békéltető testülethez fordulhat. A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe: Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest Balassi Bálint u.25 IV/2

 

A Békéltető Testületekről, azok működéséről bővebb információ itt érhető el:

https://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről, azok elérhetőségeiről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

8.     Egyéb rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.), a fogyasztó és a Vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó

 

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv. rendelkezései az irányadók.

 

Adatvédelem:

A www.kavegepszerviz.hu adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el: https://www.kavegepszerviz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Szerzői jogok:

Vállalkozó fenntart magának minden jogot a www.kavegepszerviz.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

 

Miután a kavegepszerviz.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a kavegepszerviz.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül.

 

A kavegepszerviz.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

 

Budapest, 2024 Április 15